CÁCH PHỤC LÒNG NGƯỜi
Canho

CÁCH PHỤC LÒNG NGƯỜi

CÁCH PHỤC LÒNG NGƯỜi

– mình là người sang trọng giàu có thì chớ nên kiêu xa
– mình là bậc Thông minh tài trí thì chớ nên khinh mạng
– mình có sức lực khỏe mạnh thì chớ nên đè nén người
– mình ăn nói lanh lợi thì chớ nên dối trá người
– mình còn kém thì phải học , chưa biết thì phải hỏi
– đối với làng nước thì phải giữ trật tự trên dưới
– đối với người nhiều tuổi thì phải giữ cái nghĩa con em
– đối với người cùng vai thì giữ cái nghĩa bầu bạn
– đối với lũ trẻ thơ thì dạy bảo khoan dung
Được như vậy thì ai cũng yêu cũng kính , ko ai tranh giành với mình . Tâm địa rộng rãi thênh thang như trời đất , thì bao bọc được cả muôn loài
Hàn thi ngoại truyện
CHỮ TÍN
Ngày xưa nước lỗ có một cái bình rất quí . Nước Tề là nước lớn bắt phải đem dâng . Vua lỗ tiếc lắm nên bảo làm một cái bình giả đưa sang
Vua Tề bảo : ” phải có Nhạc chính Tử đưa sang nói thì ta mới tin ”
Vua lỗ cho gọi Nhạc chính Tử đến bảo đi
Nhạc chính Tử hỏi ” sao ko đưa cái bình thật ”
Vua Lỗ nói ta quí cái bình ấy lắm
Nhạc chính Tử thưa : nhà vua quí cái bình ấy thế nào thì tôi quí cái Đức Tín tôi thế ấy
Sau vua Lỗ phải đưa cái bình thật Nhạc chính Tử mới chiệu đi
Hàn phi Tử
—————————-
Than ôi ! Ngày xưa chữ tín có giá biết ngần nào . Từ xưa quốc gia thịnh trị cũng bắt đầu từ chữ tín . Giả như ko có chữ tín , như trong chính quyền trên vua dối với quan , quan lại dối với dân . Xã hội bằng hữu lừa dối nhau , trong gia đình vợ chồng dối nhau cha dối con , a dối e thì thử nghĩ đất nc sẽ ra sao , con người sẽ sống như thế nào
Cho nên cổ nhân có câu ” TÍN VI QUỐC CHI BẢO ” nghĩa là tín là của báu của nước nhà vậy

canho

trọng nguyễn .

error: Nội Dung Được Bảo Vệ Vui Lòng không sao chép !!